Ciepłochronne

CIEPŁOCHRONNE

  • Szyby zespolone produkowane są niskoemisyjnego szkła miękko powłokowego
  • Dzięki bardzo niskiej emisyjności utrata energii cieplnej ulega znacznemu ograniczeniu a szyba zespolona z przestrzenią międzyszybową wypełnioną gazem szlachetnym (argonem) osiąga niski współczynnik przenikania ciepła
ZALETY
  • Dobra przejrzystość i neutralna kolorystyka.
  • Zmniejszenie efektu zimnej szyby.
  • Redukcja zjawiska kondensacji pary wodnej – roszenia szyby.
  • Zmniejszenie wpływu wiatru wiejącego z dużą prędkością na współczynnik przenikania ciepła U.